Uncategorized

Hinoki Land

Posted on

บ้านไม้หอม ฮิโนกิ แลนด์ ตั้งอยู่ที่ อ.ไชยปราการณ์ จ.เชียงใหม่       ค่าเข้าชม : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2561 ค่าเข้าชมหลังจาก 31 ตุลาคม 2561 ผู้ใหญ่ คนไทย ราคา 180 บาท ต่างชาติ ราคา 230 บาท เด็ก คนไทย ราคา 50 บาท ต่างชาติ ราคา 70 บาท เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี พิกัด : google maps เว็บไซต์ : bannmaihomhinoki.com เฟซบุ๊ก : BannmaihomHinoki บ้านไม้หอมฮิโนกิ